แนวคิดของการบริหารจัดการ

  1. สร้างอุดมคติอันสูงส่งเพื่อนำสู่แนวทางปฏิบัติอย่างแท้จริง มึ่งมั่นไม่ย่อท้อ
  2. เรียนรู้จากผู้คน ให้ความรู้แก่ผู้คนและยินดีที่จะได้รับการถ่ายทอดจากคนอื่น
  3. ก้าวให้ทันตามความต้องการของยุคสมัย
  4. ขยายความสัมพันธ์ และให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อทุกคนบรรลุความรับผิดชอบในหน้าที่โดยผ่านคุณภาพ และบริการ
  5. ตั้งเป้าที่จะให้องค์กรทำงานอย่างสูง

พวกเราบริษัท NH Foods Group เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม ดังนั้นเราจึงพัฒนาศักยภาพ เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และในขณะเดียวกันต้องอยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณ ในการบริหารอย่างจริงใจ

Top