บริการห้องเย็น

เกี่ยวกับห้องเย็น

เกี่ยวกับห้องเย็นของบริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2548 โดยให้บริการรับฝาก อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และผักผลไม้แช่แข็ง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยตำแหน่งที่อยู่ส่วน กลางของประเทศ ทำให้สามารถรับและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วโดยมีหลักปฏิบัติที่ คำนึงถึงอยู่เสมอคือ การบริหารจัดการอาหารแช่แข็งที่จะสะอาด ปลอดภัย และการบริการที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ บริโภค ตามนโยบายวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

คลังสินค้าของไทยนิปปอนฟู้ดส์นั้นควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ
กับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าอากาศปกติสำหรับเก็บอาหารแช่แข็งเพียงเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ
ไม่มีบริการรับเก็บสินค้าประเภทอาหารสด หรือผลไม้สด จะบริการเก็บสินค้าอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง
ในระดับอุณหภูมิติดลบ -20 องศาแซลเซียส และบริการห้องเย็นเก็บสินค้าได้ถึง 1,100 ตัน

บริการห้องเย็น

ห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ ให้บริการรับห้องเย็นในการเก็บรักษาสินค้า ที่ควบคุมอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งเรายังมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลตลอดเวลา พร้อมด้วยกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั่วทุกชั้นวางสินค้า และมีมาตรฐานระบบสากลอย่างครอบคลุม ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีแน่นอน

';

มาตรฐานของระบบ

ควบคุมอุณหภูมิสินค้า

ระบบควบคุมอุณหภูมิสินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบความปลอดภัย

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และกล้อง CCTV ครอบคลุมทุกพื้นที่

ระบบจัดเก็บสินค้า

ใช้บาร์โค้ดสำหรับระบุตำแหน่ง
และจัดเก็บสินค้า

ระบบป้องกันไฟไหม้

มีอุปกรณ์ตรวจจับควัน เพื่อป้องกัน
สินค้าเกิดความเสียหาย

ใบรับรองมาตรฐาน

ติดต่อ

บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด

1/21 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

จันทร์ - ศุกร์ น. 8.00 - 17.00 น.

ขอใบเสนอราคา

  ชื่อ *

  ประเภทสินค้า *

  แบรนด์สินค้า *

  เบอร์โทร *

  อีเมล *

  ข้อความ *

  Top