การพัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

NH Foods Group

ยึดมั่นในอุดมการณ์หลักขององค์กร คือ การมอบอาหารที่มีคุณภาพ เพื่อให้ทุกคนบริโภคอย่างมีความสุข มากที่สุดในโลก ด้วยแนวคิดหลักพื้นฐาน และอุทิศเพื่อสังคม โดยสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs เพื่อเป้าหมาย สู่การพัฒนาสังคมให้ได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้นทาง NH Foods Group จึงได้กำหนดแผน Vision 2030 ขึ้นโดยเริ่มดำเนินการเป้าหมาย “สร้างสรรค์คุณค่าโปรตีนอย่างไร้ขีดจำกัด” พร้อมทั้งนำจุดแข็งขององค์กรมาใช้ประโยชน์และจะเดินหน้า เพื่ออุทิศเพื่อการแก้ไขประเด็นปัญหาของสังคมต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม

Top