หน้ารวมแค็ตตาล็อก

Catalog

เนื้อหาแนะนำ

โปรโมชั่นแคมเปญ

What’s new!

วีดีโอ

บทความแนะนํา

ข่าวสารและกิจกรรม

25 มีนาคม 2567

กิจกรรม CSR สนับสนุนโครงการ “กระทรวงแรงงานพบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบ และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน” จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม CSR สนับสนุนโครงการกระทรวงแรงงานพบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบ และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน ณ เทศบาลเมืองบ้านกรูด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดประมาณ 500 คน ภายในงาน เลขานุการ รมว.แรงงานได้พบปะพูดคุย เยี่ยมบูธของหน่วยงานต่างๆ มีบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมาจัดกิจกรรม ทั้งขายของทำมือ Handmade มีบูธแจกอาหาร รวมถึงบูธที่ให้ความรู้ต่างๆ ในด้านสนับสนุนแรงงานต่างๆ

Top