What’s new!

โปรโมชั่นแคมเปญ

เนื้อหาแนะนำ

วีดีโอ

ข่าวสารและกิจกรรม

29 กรกฎาคม 2565

โครงการจิตอาสาการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บริการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บริการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในกิตกรรมนี้ได้รับฟังวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ได้จัดอบรมในการปลูกต้นไม้บนพื้นที่ป่าชายเลน และรับรู้ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่ทางไทยนิปปอนฟู้ดส์ได้มุ่งมั่นในการปฎิบัติตามวิสัยทัศน์นี้เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ตามโครงการ SDGs (Sustainable Development Goals) คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Top