What’s new!

เนื้อหาแนะนำ

โปรโมชั่นแคมเปญ

วีดีโอ

บทความแนะนํา

ข่าวสารและกิจกรรม

23 มกราคม 2566

กิจกรรม CSR สนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม CSR วัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญเด็กและเยาวชน โดยตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน ตลอดจนเป็นขวัญ และกำลังใจ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยจัดกิจกรรมที่โรงเรียนวัดสามเรือน ต.สามเรือน อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวนนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 110 คน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์นำมาประกอบอาหาร และแจกให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี

10 มกราคม 2566

กิจกรรม CSR สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม CSR วัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญเด็กและเยาวชน โดยตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน ตลอดจนเป็นขวัญ และกำลังใจ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยจัดกิจกรรมที่โรงเรียนวัดจำปา ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 380 คน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์นำมาประกอบอาหาร และแจกให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี

Top