ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

25 มีนาคม 2567

กิจกรรม CSR สนับสนุนโครงการ “กระทรวงแรงงานพบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบ และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน” จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม CSR สนับสนุนโครงการกระทรวงแรงงานพบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบ และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน ณ เทศบาลเมืองบ้านกรูด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดประมาณ 500 คน ภายในงาน เลขานุการ รมว.แรงงานได้พบปะพูดคุย เยี่ยมบูธของหน่วยงานต่างๆ มีบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมาจัดกิจกรรม ทั้งขายของทำมือ Handmade มีบูธแจกอาหาร รวมถึงบูธที่ให้ความรู้ต่างๆ ในด้านสนับสนุนแรงงานต่างๆ

15 มีนาคม 2567

กิจกรรม CSR โครงการแจกอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดศรีประชา อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม CSR แจกอาหารกลางวันที่โรงเรียนวัดศรีประชา ตำบลชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวนนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 520 คน โดยนำสินค้าแฮมเบิร์กมาทำเป็นแซนวิช ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ได้รับผลตอบรับว่ารสชาติอร่อย กลมกล่อม เป็นที่ชื่นชอบของทุกคน โดยจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เราต้องการสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับโภชนาการที่ดี มีคุณค่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญาให้มีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม และส่งผลให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  1. Pages:
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
Top