ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

17 ธันวาคม 2564

บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้รับเลือกเป็นโรงงานต้นแบบมาตรฐานในโครงการ “อยุธยาโมเดล”

บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้เป็นโรงงานต้นแบบมาตรฐานในโครงการ “อยุธยาโมเดล” มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 โดยทางบริษัทฯ เป็น 1 ใน 10 ของโรงงานต้นแบบ โดยเข้าร่วมเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุข DMHTTA ได้แก่ – มาตรการตรวจหาเชื้อโดยวิธี ATK ในโรงงาน 100% – ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทราบเกี่ยวกับ Covid-19- ทำความสะอาดรถตู้รับ-ส่งพนักงานทุกครั้ง- มาตรการหลีกเลี่ยงการสัมผัส โดยใช้วิธีสแกนหน้า แทนใช้นิ้วสัมผัส- ทุกคนสวมใส่หน้ากาก เช็คอุณหภูมิ รักษาระยะห่าง และล้างมืออยู่สม่ำเสมอ สุดท้ายวิกฤตโควิดนี้เราทุกคนจะสู้ และผ่านไปด้วยกัน

29 ตุลาคม 2564

กิจกรรม CSR ร่วมสนับสนุนโครงการ “TNF ปันน้ำใจ สู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ในตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ร่วมสนับสนุนโครงการ “TNF ปันน้ำใจ สู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” สถานการณ์น้ำท่วมในตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้บริจาคสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ประสานงานทุกท่าน สำหรับความร่วมมือให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ซึ่งเราขอเป็นกำลังใจเพื่อฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

23 ตุลาคม 2564

กิจกรรม CSR โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าเพื่อชุมชน ปีที่ 5

“บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด” ได้จัดกิจกรรมโครงการ CSR ต่อเนื่องสำหรับการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าชุมชน ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหัวดลพบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ภายในกิจกรรมนั้น ได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องนับเริ่มจัดตั้งโครงการตั้งแต่ปีที่ 1-4 ที่ผ่านมา โดยพนักงานได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ซึ่งโครงการ CSR ต่อเนื่องนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยืน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 5 ในการจัดโครงการนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางผู้ประสานงานทุกท่านสำหรับความร่วมมือให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

2 มีนาคม 2564

กิจกรรมส่งเสริมการขายโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้มีโอกาสนำสินค้าของบริษัทฯ มาประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ชิม ลูกค้ามีความชอบสินค้าไส้กรอกอะระบิกิเป็นอย่างมาก ทางเรารู้สึกประทับใจ และขอบคุณสำหรับการเชิญมางานครั้งนี้

17 ธันวาคม 2563

โครงการอาหารกลางวัน “แบ่งปันให้น้อง ให้อร่อยอิ่มท้อง “โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม”

บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR อิ่มบุญสุขใจ ร่วมสนับสนุนอาหารเพื่อให้มีความสุขใจเมื่อได้รับประทานภายใต้คอนเซ็ป “Joy of eating” ความสุขใจเมื่อได้รับประทาน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2020 ที่ผ่านมา ณ “โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม” โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมกับโครงการอาหารกลางวัน แบ่งปันให้น้อง ๆ ในโรงเรียนให้อร่อยอิ่มท้อง ซึ่งทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางโรงเรียนสำหรับความร่วมมือ และเป็นผู้ประสานงานให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

10 พฤศจิกายน 2563

โครงการอาหารกลางวัน “ความสุขใจเมื่อได้รับประทาน” โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)”

บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR อิ่มบุญสุขใจ ร่วมสนับสนุนอาหารเพื่อให้มีความสุขใจเมื่อได้รับประทาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา ณ “โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)” โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมกับโครงการอาหารกลางวัน แบ่งปันให้น้อง ๆ ในโรงเรียนให้อร่อยอิ่มท้อง ซึ่งทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางโรงเรียนสำหรับความร่วมมือ และเป็นผู้ประสานงานให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

5 พฤศจิกายน 2563

โครงการอาหารกลางวัน “แบ่งปันให้น้อง ให้อร่อยอิ่มท้อง” โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)”

บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR อิ่มบุญสุขใจ ร่วมสนับสนุนมื้ออาหารกลางวันตามคอนเซ็ป “Joy of eating” ความสุขใจเมื่อได้รับประทาน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา ณ “โรงเรียนวัดกลาง” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมกับโครงการอาหารกลางวัน แบ่งปันให้น้อง ๆ ในโรงเรียนให้อร่อยอิ่มท้อง ซึ่งทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางโรงเรียนสำหรับความร่วมมือ และเป็นผู้ประสานงานให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

  1. Pages:
  2. 1
  3. 2
  4. 3
Top