สมัครงาน

Career for Life with

Thai Nippon Foods

บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด

ได้รับการรับรองให้เป็นบริษัทแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (GLP)

สถานที่ประกอบการแห่งนี้
นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
มาใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน

สมัครงานกับบริษัทได้ 2 ช่องทาง

คลิกเพื่อกรอกใบสมัครงาน จากนั้น
ให้แนบไฟล์ที่ช่อง Browse และคลิก “Send”
เพื่อให้ฝ่ายบุคคลดำเนินการในขั้นตอนต่อไป


  กรุณาอ่านข้อมูลก่อนส่งใบสมัครงาน

  เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครกรุณา ส่งคืนเฉพาะ ใบสมัครที่ดาวน์โหลดจากไฟล์เท่านั้น ไม่ต้องแนบรูปถ่าย หรือเอกสารที่ไม่ได้ กล่าวข้างต้น กรณีบริษัทฯ มีความสนใจในตัวผู้สมัคร ทางบริษัทฯ จะขอ เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมในภายหลัง

  บริษัทไทยนิปปอนฟู้ดส์

  บริษัทไทยนิปปอนฟู้ดส์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะผลักดัน ศักยภาพ ในหลากหลายด้านของบุคลากรทุกภาคส่วน ขององค์กรเราจึงพร้อม เปิดกว้างกับทุกโอกาสให้กับ พนักงาน ในด้านการพัฒนาตนเอง การเติบโตในสาย งานหน้าที่ ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึง ยินดี ให้คุณได้รับประสบการณ์และการพัฒนา โดยมาร่วม เป็นส่วนหนึ่งกับเรา แล้วก้าวไปพร้อมกัน เพราะเรา เชื่อว่าการจะ ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ต้องมาจากพลังแห่ง ศักยภาพของบุคลากรทุกคน

  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  Top