ปรัชญาองค์กร

NH Foods Group

ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้เราจึงริเริ่ม สร้างระบบตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพสินค้าที่ครอบคลุมเกือบทุกทวีป ทั่วโลก รวมถึง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลิต สินค้าที่มีคุณภาพ และทำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารของเรา

บริษัทฯ มีแนวคิดหลักพื้นฐานคือ ความสุขใจเมื่อได้รับประทาน สร้างสรรค์วัฒนธรรมนำสมัยและ สนับสนุนสังคม ซึ่งเป็นสถานที่ที่พนักงาน จะได้รับคุณค่าในการดำรงชีวิต และมีความสุขใน ชีวิตอย่างแท้จริง

Top