วิสัยทัศน์ NH Foods Group

“สร้างสรรค์คุณค่าโปรตีนอย่างไร้ขีดจำกัด”

สำหรับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายหลักที่สำคัญของเราในตอนนี้ คือเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำการขยายขอบเขตศักยภาพในคุณค่าทางโปรตีน อันเป็นแหล่งพลังงานในการดำรงชีวิต โดยให้อิสระทางความคิดมากขึ้น ซึ่งพวกเราได้สร้างสรรค์รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคที่มีความหลากหลาย โดยต้องการให้ผู้คนเพลิดเพลินกับอาหารอย่างมีอิสระมากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งมอบอย่างมีศักยภาพอันตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม

โปรตีนเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ พวกเรา NH Foods Group ได้ทำการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาสารอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งเป็นส่วนประกอบถึง 1 ใน 5 ส่วนของร่างกายมนุษย์ โดยเป้าหมายของเราคือ ได้รับความไว้วางใจกับผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และรสชาติอร่อย ทำให้ผู้บริโภคมีความสุขใจเมื่อได้รับประทาน ซึ่งไม่ว่าจะผ่านไปกี่บุคสมัยก็ตาม เป้าหมายของเราก็ยังคงเดิม และตอนนี้ก็ได้เริ่มท้าทายสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน

“เพื่อเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ของโปรตีนให้มากขึ้น”

ซึ่งเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำการรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ รวมไปถึงการกินที่มีความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง ปัญหาการขาดแคลนอาหารจากสภาวะที่จำนวนประชากรมากเกินไป และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโลก โดยพวกเราจะทำการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้

สร้างความสุขใจเมื่อได้รับประทานที่แปลกใหม่ โดยการพยายามคิดอย่างอิสระ ไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ

นอกเหนือจากความอร่อย และการสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วนั้น เราจะส่งมอบความสุขให้กับผู้บริโภคทุกๆ ท่าน โดยผ่านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างสรรให้ผู้บริฌภคมีความสุขใจกับการรับประทานอาหารในทุกๆ มื้อ

Top