ความมุ่งมั่นของเรา

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ NH Foods Group มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาค้นคว้าวิจัยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อเป้าหมายหลักของเราคือ ได้รับความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และรสชาติอร่อย เพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภคทุกๆ ท่าน โดยผ่านผลิตภัณฑ์อาหารของเรา

NH Foods Group ตระหนักถึงความสำคัญ และเตรียมพร้อมจะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ “โปรตีน” โดยบริษัทฯให้ความสำคัญต่อการค้นคว้า และวิจัยเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น เรามีเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ NH Foods Group เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายหลักของเราคือ การส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ เพื่อให้ทุกคนบริโภคอย่างมีความสุขมากที่สุดในโลก

Top