ข้อมูลองค์กร

บริษัทเรามีแนวคิดหลักพื้นฐานคือ

“สร้างสรรค์คุณค่าโปรตีนอย่างไร้ขีดจำกัด”

อย่างมีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนสิ่งแวดล้อม และสังคม

ข่าวสารและกิจกรรม

Top