โครงการจิตอาสาการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บริการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดเพชรบุรี

29 กรกฎาคม 2565
แชร์ :
Tag : activity SDGs

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บริการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้รับฟังวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ซึ่งได้จัดอบรมในการปลูกต้นไม้บนพื้นที่ป่าชายเลน และรับรู้ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่ทางบริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้มุ่งมั่นในการปฎิบัติตามวิสัยทัศน์นี้เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ตามโครงการ SDGs (Sustainable Development Goals) คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณทั้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการประสานงานครั้งนี้ ร่วมถึงพนักงานทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

ข่าวสารและกิจกรรม

Top