กิจกรรม CSR โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าเพื่อชุมชน ปีที่ 2

22 ธันวาคม 2561
แชร์ :

บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรม CSR “โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าเพื่อชุมชน ปีที่ 2” พื้นที่อยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล วัดป่าชุมชน ตำบลภูเขาน้อย อำเภอสนธิ จังหวัดลพบุรี เมื่อเดือน ตุลาคม 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งจุดประสงค์ในการจัด CSR ตามเป้าหมาย นโยบายของบริษัทได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางผู้ประสานงานทุกท่านสำหรับความร่วมมือให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

ข่าวสารและกิจกรรม

Top