กิจกรรม CSR โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าเพื่อชุมชน ปีที่ 4

10 ตุลาคม 2563
แชร์ :

บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมCSR “โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าเพื่อชุมชน ปีที่ 4” พื้นที่อยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล วัดป่าชุมชน ตำบลภูเขาน้อย อำเภอสนธิ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2020 ที่ผ่านมา ซึ่งจุดประสงค์ในการจัด CSR ตามเป้าหมาย นโยบายของบริษัทได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนับเริ่มจัดตั้งโครงการตั้งแต่ปีที่ 1-3 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางผู้ประสานงานทุกท่านสำหรับความร่วมมือให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

ข่าวสารและกิจกรรม

Top