กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลคลองโคลน สมุทรสงคราม

20 กรกฎาคม 2562
แชร์ :

“บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด” ได้จัดกิจกรรมโครงการ CSR ปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลคลองโคลน สมุทรสงคราม เพื่อร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าโกงกางที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาระบบนิเวศและชมธรรมชาติความเขียวขจีของป่าชายเลนให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งจุดประสงค์ในการจัด CSR ตามเป้าหมาย นโยบายของบริษัทได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางผู้ประสานงานทุกท่านสำหรับความร่วมมือให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอบคุณพนักงาน และผู้ประสานงานทุกท่าน ที่สามารถทำให้กิจกรรมนี้ดำเนินผ่านไปได้ด้วยดี

ข่าวสารและกิจกรรม

Top