โครงการอาหารกลางวัน “แบ่งปันให้น้อง ให้อร่อยอิ่มท้อง” โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)”

5 พฤศจิกายน 2563
แชร์ :

บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR อิ่มบุญสุขใจ ร่วมสนับสนุนมื้ออาหารกลางวันตามคอนเซ็ป “Joy of eating” ความสุขใจเมื่อได้รับประทาน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา ณ “โรงเรียนวัดกลาง” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมกับโครงการอาหารกลางวัน แบ่งปันให้น้อง ๆ ในโรงเรียนให้อร่อยอิ่มท้อง ซึ่งทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางโรงเรียนสำหรับความร่วมมือ และเป็นผู้ประสานงานให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

ข่าวสารและกิจกรรม

Top