บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้รับเลือกเป็นโรงงานต้นแบบมาตรฐานในโครงการ “อยุธยาโมเดล”

17 ธันวาคม 2564
แชร์ :
Tag : activity

บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้เป็นโรงงานต้นแบบมาตรฐานในโครงการ “อยุธยาโมเดล” มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 โดยทางบริษัทฯ เป็น 1 ใน 10 ของโรงงานต้นแบบ โดยเข้าร่วมเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุข DMHTTA ได้แก่ – มาตรการตรวจหาเชื้อโดยวิธี ATK ในโรงงาน 100% – ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทราบเกี่ยวกับ Covid-19- ทำความสะอาดรถตู้รับ-ส่งพนักงานทุกครั้ง- มาตรการหลีกเลี่ยงการสัมผัส โดยใช้วิธีสแกนหน้า แทนใช้นิ้วสัมผัส- ทุกคนสวมใส่หน้ากาก เช็คอุณหภูมิ รักษาระยะห่าง และล้างมืออยู่สม่ำเสมอ สุดท้ายวิกฤตโควิดนี้เราทุกคนจะสู้ และผ่านไปด้วยกัน

ข่าวสารและกิจกรรม

Top