สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๗ กิจกรรมไทยนิปปอนฟู้ดส์ ส่งเสริมประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

12 เมษายน 2567
แชร์ :

เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๗ ส่งเสริมประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ที่มีความงดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกัน โดยใช้ “น้ำ” เป็นสื่อในการสร้างสัมพันธไมตรี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอมอบความสุขให้กับพนักงานทุกท่านสำหรับกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์นี้ ได้มีการจัดบูธสำหรับให้พนักงานได้ถ่ายรูป มีการแข่งขันประกวดการแต่งกาย การเล่นสาดน้ำ รวมถึงการรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคล และสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกับกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างยิ่ง พนักงานสนุกสนานกับกิจกรรมครั้งนี้ มีรอยยิ้มที่สดใส ซึ่งนอกจากจะสืบสานประเพณีไทยอันดีงามแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้บรรลุวัตถุประสงค์ให้พนักงานร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขไปตลอดทั้งปี คลายจากทุกข์โศกให้ปลอดโรคพ้นภัยที่มัวหมอง ขอให้มีโชคมากลาภด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวังดั่งใจหมาย สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๗

ข่าวสารและกิจกรรม

Top