กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ที่ศูนย์ศึกษา และอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี  “โครงการปลูกป่าชายเลน”

10 กรกฎาคม 2567
แชร์ :

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ที่ศูนย์ศึกษา และอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี “โครงการปลูกป่าชายเลน” โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้รวมกิจกรรมทั้งหมด 120 คน ซึ่งพนักงานไทยนิปปอนฟู้ดส์ได้ทำกิจกรรมปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของ NH Foods Group ในการมีส่วนร่วมต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการสร้างพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ และพนักงานไทยนิปปอนฟู้ดส์ทุกท่านสำหรับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน!

ข่าวสารและกิจกรรม

Top