กิจกรรม CSR โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าเพื่อชุมชน ปีที่ 5

23 ตุลาคม 2564
แชร์ :

“บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด” ได้จัดกิจกรรมโครงการ CSR ต่อเนื่องสำหรับการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าชุมชน ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหัวดลพบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ภายในกิจกรรมนั้น ได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องนับเริ่มจัดตั้งโครงการตั้งแต่ปีที่ 1-4 ที่ผ่านมา โดยพนักงานได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ซึ่งโครงการ CSR ต่อเนื่องนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยืน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 5 ในการจัดโครงการนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางผู้ประสานงานทุกท่านสำหรับความร่วมมือให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

ข่าวสารและกิจกรรม

Top