กิจกรรม CSR เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันสำหรับผู้พิการ ณ บ้านรื่นสุข จังหวัดนครนายก

9 พฤศจิกายน 2566
แชร์ :

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ไทยนิปปอนฟู้ดส์จัดกิจกรรม CSR เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันสำหรับคนตาบอด และพิการซ้ำซ้อน ณ บ้านรื่นสุข จังหวัดนครนายก

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รวบรวมเงินทำบุญพนักงานสำหรับผู้มีจิตศรัทธา ในการใช้กิจกรรมสำหรับอาหาร และขนมในมื้อกลางวัน เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในการมุ่งมั่นพัฒนา และส่งเสริมถึงความเท่าเทียม โดยเรามีความเชื่อมั่นว่าผู้คนเหล่านี้คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งทางผู้พิการได้จัดการแสดงดนตรีเพื่อสร้างรอยยิ้ม และความสุขสำหรับทุกคน

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ และพนักงานไทยนิปปอนฟู้ดส์ทุกท่านสำหรับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ข่าวสารและกิจกรรม

Top