กิจกรรม CSR ในโครงการเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อุสาหกรรม 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3 กันยายน 2563
แชร์ :

วันที่ 3 กันยายน ที่ศูนย์ไฮเทคอยุธยา ซึ่งได้จัดโครงการเกี่ยวกับเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนได้เห็นความสำคัญของการศึกษาต่อในสายอาชีพ และเตรียมพร้อมในด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ทางบริษัทไทยนิปปอนฟู้ดส์ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสนับสนุนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในโครงการอาหารสำหรับการเข้าร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้ ตามแนวทางนโยบายของบริษัทคือ “เราส่งมอบความร่อยจากผลิตภัณฑ์ สู่รอยยิ้มให้กับทุกๆคน”


ข่าวสารและกิจกรรม

Top