กิจกรรม CSR “วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน สานสัมพันธ์ นิคมไฮเทค” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26 กันยายน 2565
แชร์ :

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้มีส่วนเข้าร่วมการทำกิจกรรม CSR “วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน สานสัมพันธ์ นิคมไฮเทค” โดยร่วมกับทางนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการจัดวิ่งการกุลศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมนำรายได้ส่วนหนึ่งไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับทางโรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดอำนวยความสะดวกในเรื่องของการนำผลิตอาหารจัดทำเป็นเมนู “สปาเกตตี้ผัดมะเขือม่วง” สำหรับนำแจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับประทาน ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ โดยเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR) ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณทั้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการประสานงานครั้งนี้ ร่วมถึงพนักงานไทยนิปปอนฟู้ดส์ทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

ข่าวสารและกิจกรรม

Top