กิจกรรม CSR วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคารหาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15 มกราคม 2567
แชร์ :

เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคารหาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 53 คน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอนาคตของชาติ โดยสอดคล้องกับคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

ภายในกิจกรรม CSR ครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์สำหรับการเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์แก่เด็กๆ รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์อาหารของไทยนิปปอนฟู้ดส์ ทำอาหารสำหรับเป็นมื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบความสุข และเป็นเป็นกำลังใจให้แก่เด็กๆ ซึ่งเป็นพลเมืองของชาติในการสร้างสังคมให้เข้มแข็งต่อไป

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ และพนักงานไทยนิปปอนฟู้ดส์ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ข่าวสารและกิจกรรม

Top