กิจกรรมปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ปีที่ 2

13 ตุลาคม 2566
แชร์ :

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ไทยนิปปอนฟู้ดส์จัดกิจกรรมปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ปีที่ 2 ณ บ้านลำน้ำเขียว (เขาซับแกงไก่) ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

โดยกิจกรรมครั้งนี้ พนักงานไทยนิปปอนฟู้ดส์ได้ทำกิจกรรมต่อเนื่อง จากการปลูกป่าครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว พื้นที่รวมทั้งหมด 5 ไร่ โดยเมื่อปีแรก (ปี 2565) ปลูกต้นไม้จำนวน 1,500 ต้น ซึ่งปีนี้ (ปี 2566) ปลูกเสริมอีก 100 ต้น เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของ NH Foods Group ในการมีส่วนร่วมต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการสร้างพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ และพนักงานไทยนิปปอนฟู้ดส์ทุกท่านสำหรับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน!

ข่าวสารและกิจกรรม

Top