กิจกรรม CSR โครงการแจกอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดศรีประชา อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15 มีนาคม 2567
แชร์ :

เมื่อวันพฤหัสที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม CSR แจกอาหารกลางวันที่โรงเรียนวัดศรีประชา ตำบลชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวนนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 520 คน โดยนำสินค้าแฮมเบิร์กมาทำเป็นแซนวิช ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ได้รับผลตอบรับว่ารสชาติอร่อย กลมกล่อม เป็นที่ชื่นชอบของทุกคน โดยจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เราต้องการสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับโภชนาการที่ดี มีคุณค่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญาให้มีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม และส่งผลให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ และพนักงานไทยนิปปอนฟู้ดส์ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ข่าวสารและกิจกรรม

Top