กิจกรรม CSR สนับสนุนโครงการ “กระทรวงแรงงานพบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบ และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน” จ.พระนครศรีอยุธยา

25 มีนาคม 2567
แชร์ :

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม CSR สนับสนุนโครงการกระทรวงแรงงานพบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบ และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน ณ เทศบาลเมืองบ้านกรูด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดประมาณ 500 คน ภายในงาน เลขานุการ รมว.แรงงานได้พบปะพูดคุย เยี่ยมบูธของหน่วยงานต่างๆ มีบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมาจัดกิจกรรม ทั้งขายของทำมือ Handmade มีบูธแจกอาหาร รวมถึงบูธที่ให้ความรู้ต่างๆ ในด้านสนับสนุนแรงงานต่างๆ

ไทยนิปปอนฟู้ดส์ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม CSR โดยนำสินค้าผลิตภัณฑ์ NH Foods มาปรุงอาหารแจกผู้เยี่ยมชมภายในงาน เพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และพนักงานไทยนิปปอนฟู้ดส์ที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ข่าวสารและกิจกรรม

Top