กิจกรรม CSR ร่วมสนับสนุนโครงการ “โครงการปลูกอาหารช้างในพื้นที่ป่า” ในจังหวัดกาญจนบุรี

30 พฤษภาคม 2565
แชร์ :

บริษัทไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับภาครัฐฯ เข้าร่วมโครงการปลูกอาหารช้างในพื้นที่ป่า ซึ่งเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและปลูกพืชเป็นอาหารของช้างป่าเพื่อให้ช้างมีอาหารเพียงพอและไม่ออกมาหาอาหารนอกพื้นที่ป่า จึงมีการวางแผนจัดกิจกรรม CSR “โครงการปลูกอาหารช้างในพื้นที่ป่า” ในวันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการปลูกป่าที่อุทยานสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีพื้นที่อุทยานทั้งหมด 500,000 กว่าไร่ มีช้างป่าเพิ่มขึ้นทุกปี 300-400 เชือก ทางอุทยานฯ จึงมีแนวคิดในการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจทำกิจกรรม CSR ปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่ป่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือช้างและให้พื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ข่าวสารและกิจกรรม

Top