โครงการอาหารกลางวัน “ความสุขใจเมื่อได้รับประทาน” โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)”

10 พฤศจิกายน 2563
แชร์ :

บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR อิ่มบุญสุขใจ ร่วมสนับสนุนอาหารเพื่อให้มีความสุขใจเมื่อได้รับประทาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา ณ “โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)” โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมกับโครงการอาหารกลางวัน แบ่งปันให้น้อง ๆ ในโรงเรียนให้อร่อยอิ่มท้อง ซึ่งทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางโรงเรียนสำหรับความร่วมมือ และเป็นผู้ประสานงานให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

ข่าวสารและกิจกรรม

Top