โครงการกิจกรรม “ปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน” เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

25 ตุลาคม 2565
แชร์ :

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้มีการจัดโครงการกิจกรรม “ปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน” เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ณ ป่าชุมชนบ้านลำน้ำเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

สำหรับผู้ร่วมการทำกิจกรรมครั้งนี้ มีพนักงานบริษัทฯ 50 คน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 30 คน ได้ดำเนินการปลูกป่า จำนวน 5 ไร่ ไร่ละ 200 กล้า ได้แก่ ประดู่ป่า 250 กล้า, พะยูง 150 กล้า, ชิงชัน 150 กล้า, แดง 180 กล้า, มะค่าโมง 130 กล้า, มะฮอกกานี 100 กล้า และมะค่าแต้ 40 กล้า รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000 ต้น

ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณทั้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการประสานงานครั้งนี้ ร่วมถึงพนักงานไทยนิปปอนฟู้ดส์ทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้โครงการนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

ข่าวสารและกิจกรรม

Top