กิจกรรม CSR สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26 กรกฎาคม 2566
แชร์ :

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของพุทธศาสนิกชน สืบเนื่องจากประเพณีวันเข้าพรรษาที่กำลังมาถึง จึงได้ใคร่ขอเชิญพนักงานทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคปัจจัยในกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดกิจกกรรม”ถวายเทียนเข้าพรรษา” จำนวน 3 วัด ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเรา และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและชุมชน

ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณพนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานไทยนิปปอนฟู้ดส์ทุกท่านสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

ข่าวสารและกิจกรรม

Top