กิจกรรม CSR สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10 มกราคม 2566
แชร์ :

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม CSR วัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญเด็กและเยาวชน โดยตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน ตลอดจนเป็นขวัญ และกำลังใจ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยจัดกิจกรรมที่โรงเรียนวัดจำปา ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 380 คน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์นำมาประกอบอาหาร และแจกให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ประสานงานทุกท่าน และพนักงานไทยนิปปอนฟู้ดส์ที่มาร่วมกิจกรรมทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจ ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

ข่าวสารและกิจกรรม

Top