กิจกรรม CSR ร่วมกันทำความสะอาด และทำบุญวัดที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม ณ วัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

10 พฤศจิกายน 2565
แชร์ :

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม CSR โดยร่วมกันทำความสะอาด และทำบุญให้กับวัดที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม ณ วัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการประสานงานครั้งนี้ ร่วมถึงพนักงานไทยนิปปอนฟู้ดส์ทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

ข่าวสารและกิจกรรม

Top