ภาพรวมบริษัท

Nipponham Group

แสงที่ทอประกายไปยังผู้คน และอนาคตของผลิตภัณฑ์อาหาร

ธุรกิจของบริษัทในเครือนิปปอนแฮม Nipponham Group ที่พวกเราเริ่มจากการผลิตแฮมและไส้กรอก
ปัจจุบันมีการขยายแผนงานที่หลากหลายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น การแปรรูปเนื้อสัตว์
อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม เครื่องปรุงจากธรรมชาติ อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ในทางกลับกันก็ยังมีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทคือ
การมอบความรู้สึกประทับใจในเรื่องของความอร่อย และความอุ่นใจ เพื่อสุขภาพให้กับผู้คนในโลกใบนี้ การให้ความสําคัญ กับความสมบูรณ์พร้อมในชีวิต
ไม่ละเลยเรื่องคุณภาพ ความเพียรพยายามที่จะมุ่งไปสู่ความก้าวหน้าเกินยุคสมัย และมีผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจนมีสุขภาพที่ดีกว่าในปัจจุบัน
(New Possibilities) สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราปรารถนา ซึ่งพวกเราให้คํามั่นสัญญากับลูกค้า และพวกเราจะก้าวเข้าสู่วันพรุ่งนี้
โดยมีการสร้าง “Group Brand” ใหม่ เพื่อให้กลายเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ ถูกเลือกให้อยู่ในใจของทุกท่าน ใส่ภาพลักษณ์แสงอาทิตย์ที่โอบอุ้ม
ผืนแผ่นดินไว้ด้วยความอ่อนโยน และความอบอุ่นเป็นเสมือนภาพที่แสงจากดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นจากเส้นขอบฟ้า (Tenderness Arc)
ใส่ “NH” ที่รวมการตัดสินใจแน่วแน่เป็นหนึ่งเดียว ทําให้บริษัทกลายมาเป็นหิน 1 แผ่น ซึ่งสีแดงที่อ่อนโยนของ “Hearty Red”
คือความอบอุ่นเป็นกันเองต่อผู้คนทั้งหมดที่มาเชื่อมโยงกัน และความสดใสของ “Future Orange” คือความเป็นมิตรนั้น
แสดงให้เห็นถึงอนาคตอันสดใส ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความเพียรพยายามที่จะมุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีกว่า
นี่คือเวลาที่พวกเราจะรวมตัวกันภายใต้ Group Brand ใหม่จากนี้ไป พวกเรามาสร้างเครือใน Nipponham ร่วมกันเถอะ

“ความรื่นรมย์ในการลิ้มรสชาติอาหาร” ที่ดีที่สุดในโลก

นโยบายคุณภาพของนิปปอนแฮมกรุ๊ป

Nipponham Group กำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเป็น 3 ประการ ได้แก่

“คุณภาพที่ปลอดภัย คุณภาพที่น่าดึงดูดใจ และคุณภาพทางสังคม”

เราจะส่งเสริมการสร้างทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และระบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว อีกทั้งเราจะมีส่วนร่วม
ทำให้ลูกค้ามีความสุขใจเมื่อได้รับประทาน ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง และมีชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัย และมีคุณภาพสูง

  1. เราให้ความสำคัญกับการสื่อสารลูกค้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
  2. เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และสร้างคุณค่าใหม่ ผ่านการแสวงหาความอร่อย และการคิดอย่างอิสระ
  3. เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับ พัฒนาเดินหน้าความ ปลอดภัยของอาหารจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร และให้ข้อมูลที่เหมาะสม กับลูกค้า
  4. เราให้ความสำคัญกับพรแห่งชีวิต ส่งเสริมความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา สิ่งนี้จะนำไปสู่การจัดหาอาหารที่มั่นคง และการ แก้ปัญหาสังคม
  5. คุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของ Group ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนจะสานต่อกิจกรรมที่มุ่งสู่ความปลอดภัย และคุณภาพที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างบุคลากร เทคโนโลยี และระบบ

คําจํากัดความ 3 ประการ ที่เป็นคุณภาพของสินค้าและบริการ

คุณภาพด้านความปลอดภัย

เพื่อให้ลูกค้าของเรารู้สึกปลอดภัยเมื่อหยิบสินค้า เราต้องมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องด้วย นอกเหนือจาก การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแล้ว เราจะพัฒนาเดินหน้าต่อไปตามระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารของเรา เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการที่เราส่งมอบให้กับลูกค้า

คุณภาพน่าดึงดูดใจ

สิ่งสำคัญคือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกซื้อ รวมถึงบริการจะต้องถูกใจลูกค้า เราจะมุ่งมั่นพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสาร กับลูกค้า เช่น ความอร่อย ความสะดวก การบริการที่รวดเร็วและสุภาพ ฯลฯ นอกจากนี้เราจะเผชิญกับความท้าทายในการสร้างคุณค่าใหม่ ที่จะนำไปสู่คุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าและคุณภาพที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของเรา

คุณภาพทางสังคม

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าได้รับ เราจำเป็นต้องคำนึงถึงทางประเด็นสังคมทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เช่น สิ่งแวดล้อมโลก สุขภาพ และความหลากหลายของ อาหาร เพื่อเป็นการเติมเต็มความรับผิดชอบของเราในการจัดหาอาหารที่มั่นคงในอนาคต เราจะพัฒนาคุณภาพของเราเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความ ต้องการของสังคมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม

Top