การขยายตัวธุรกิจ Nipponham Group

นอกประเทศญี่ปุ่น NH Foods Group มีการดำเนินงานในสถานที่ตั้งประมาณ 77 แห่งใน 17 ประเทศและภูมิภาค* การดำเนินงานด้านอาหารระหว่างประเทศของเราครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลาย เช่น เนื้อสด ผลิตภัณฑ์จากทะเล และผัก เราใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดในการแปรรูป และจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราในญี่ปุ่นและทั่วโลก

* บนพื้นฐานรวม ณ เดือนเมษายน 2023

ธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์

Australia

 • Whyalla Beef Pty. Ltd.

Turkey

 • Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
ธุรกิจแปรรูปครบวงจร

Australia

 • Oakey Beef Exports Pty. Ltd.
 • Wingham Beef Exports Pty. Ltd.
 • Thomas Borthwick & Sons Pty. Ltd.

Turkey

 • Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
ธุรกิจผลิตและจำหน่าย

China

 • Shandong Rilong Foodstuffs Co., Ltd.

Taiwan

 • Pure Food Asia, Inc.

Thailand

 • Thai Nippon Foods Co., Ltd.

Vietnam

 • NH Foods Vietnam Joint Stock Company

Indonesia

 • NH Foods Diamond Indonesia, Ltd.

U.S.A

 • Redondo’s, LLC
 • Day-Lee Foods, Inc

Chile

 • NH Foods Chile Y Compania Limitada
ธุรกิจเทรดดิ้ง

China

 • Nippo Food Co., Ltd.

Taiwan

 • NH Foods Taiwan Ltd.

Thailand

 • NH Foods (Thailand) Ltd.

Singapore

 • NH Foods Singapore Pte. Ltd.

Australia

 • NH Foods Australia Pty. Ltd.
 • Beef Producers Australia Pty. Ltd.

Chile

 • NH Foods Chile Y Compania Limitada

U.S.A

 • Day-Lee Foods, Inc.

Mexico

 • NH Foods Mexicana S.A.DE C.V.

United Kingdom

 • NH Foods U.K. Ltd.
Top