ฮิปโปโปเตมัส

NH Foods

เคล็ดลับ

ถ้ากรีดในส่วนของบริเวณปากให้กว้าง จะทำให้ยิ่งดูเหมอืนฮิปโปโปเตมัสมากขึ้น

วิธีทำ

  1. อุ่นไส้กรอก หั่นครึ่งโดยให้เป็นแนวเฉียง จากนั้นหั่นบาง 1 ชิ้น
  2. นำชิ้นหั่นบางมาตัดขนาด 1/8 เพื่อใช้เป็นหู
  3. กรีดบริเวณหัว แล้วเสียบส่วนหูลงไป กรีดบริเวณปาก
    แล้วทำเขี้ยวโดยคั่นด้วยแท่งพาสต้า
  4. หั่นฝานส่วนท้องให้แบนราบ สามารถวางพื้นได้อย่างมั่นคง จากนั้นก็ต่อเข้ากับส่วนหัวด้วยแท่งพาสต้า
แชร์ :

เบนโตะรูปสัตว์อื่นๆ

แนะนำสินค้าทำเบนโตะ

Top